Schedule
January
1/25 JFGA
JFGA
The 10th Shields Open
TBC Taiyo Club (Tochigi)
[Total awards]
¥20,000
[First Prize]
¥20,000
1/26 JFGA
JFGA
Tochigi Oyama Championship
TBC Taiyo Club (Tochigi)
[Total awards]
¥20,000
[First Prize]
¥20,000
March
3/28 JFGA
JFGA
The 12th Shields Open
Gunma CC (Gunma)
[Total awards]
¥20,000
[First Prize]
¥20,000
3/29 JFGA
JFGA
Gunma Open
Gunma CC (Gunma)
[Total awards]
¥20,000
[First Prize]
¥20,000
April
4/12 KANTO
KANTO
1st Kanto Tour
Seven Hundred Club (Tochigi)
[Total awards]
¥10,000
[First Prize]
¥10,000
4/12 KANSAI
KANSAI
1st Kansai League
ROSE GOLF CLUB (Shiga)
4/25 JFGA
JFGA
The 13th Shields Open
Seven Hundred Club (Tochigi)
[Total awards]
¥20,000
[First Prize]
¥20,000
4/26 JFGA
JFGA
Tochigi 700 Cup
Seven Hundred Club (Tochigi)
[Total awards]
¥20,000
[First Prize]
¥20,000
May
5/2 KANTO
KANTO
2nd Kanto Tour
TBC Taiyo Club (Tochigi)
[Total awards]
¥27,000
[First Prize]
¥20,000
5/9 TOKAI
TOKAI
Tokai League
ADONIS GOLF CLUB (Gifu)
5/10 KANSAI
KANSAI
2nd Kansai League
ROSE GOLF CLUB (Shiga)
5/23 TOKAI
TOKAI
Tokai League
ADONIS GOLF CLUB (Gifu)
5/24 KANTO
KANTO
3rd Kanto Tour
Fujinomori GC (Shizuoka)
5/30 JFGA
JFGA
The 14th Shields Open
ADONIS GOLF CLUB (Gifu)
[Total awards]
¥20,000
[First Prize]
¥20,000
5/31 JFGA
JFGA
Gifu OPEN at Adonis
ROSE GOLF CLUB (Shiga)
[Total awards]
¥20,000
[First Prize]
¥20,000
June
6/7 KANSAI
KANSAI
3rd Kansai League
ROSE GOLF CLUB (Shiga)
6/13 JFGA
JFGA
The 11th Shields Open
Seven Hundred Club (Tochigi)
[Total awards]
¥20,000
[First Prize]
¥20,000
6/14 JFGA
JFGA
Sakura Open
Seven Hundred Club (Tochigi)
[Total awards]
¥20,000
[First Prize]
¥20,000
6/20 Exhibition
Exhibition
SHIELDS FootGolf Competition
Seven Hundred Club (Tochigi)
6/21 KANTO
KANTO
4th Kanto Tour
REMBRANDT GOLF CLUB GOTEMBA (Shizuoka)
6/27 JFGA
JFGA
The 15th Shields Open
GOLF5 Country (Hokkaido)
[Total awards]
¥20,000
[First Prize]
¥20,000
6/28 JFGA
JFGA
Hokkaido Open 2020
GOLF5 Country (Hokkaido)
[Total awards]
¥20,000
[First Prize]
¥20,000
July
7/4 TOKAI
TOKAI
Tokai League
ADONIS GOLF CLUB (Gifu)
7/5 KANSAI
KANSAI
4th Kansai League
ROSE GOLF CLUB (Shiga)
7/12 KANTO
KANTO
5th Kanto Tour
Gunma CC (Gunma)
August
8/1 KANSAI
KANSAI
5th Kansai League
ROSE GOLF CLUB (Shiga)
8/2 TOKAI
TOKAI
Tokai League
ADONIS GOLF CLUB (Gifu)
8/16 KANTO
KANTO
6th Kanto Tour
Jun minigolf (Ibaraki)
September
9/5 TOKAI
TOKAI
Tokai League
ADONIS GOLF CLUB (Gifu)
9/6 KANTO
KANTO
7th Kanto Tour
Minohara CC (Gunma)
9/6 KANSAI
KANSAI
6th Kansai League
ROSE GOLF CLUB (Shiga)
9/25 - 10/4 International
International
WORLD CUP
Seven Hundred Club (Tochigi)